Chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng thoái hóa khớp. Để nhanh chóng cải thiện tình trạng thoái hóa khớp thì người bệnh nên sử ...