Bên cạnh phụ thuộc vào di truyền, chiều cao còn phụ thuộc không nhỏ vào chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là các loại thực phẩm. Cùng tìm hiểu các ...