Một chế độ dinh dưỡng hợp lý rất quan trọng cho người bị suy nhược cơ thể có thể  ổn đinh tinh thần, hồi phục sức khỏe một cách nhanh ...