Không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, mất ngủ lâu dài khiến thời gian sinh học đảo lộn, gây suy nhược cơ thể trầm trọng, ảnh hưởng đến đời sống ...