Nhiều loại thực phẩm khi ăn riêng thì rất tốt. Tuy nhiên, nếu chúng kết hợp lại với nhau tạo thành những phản ứng hóa học độc hại; có thể ...