Botulinum là một chất độc cực mạnh. Chỉ 0.03 mcg botulinum có thể gây tử vong một người trưởng thành nặng 70kg; 1kg có thể gây tử vong 1 tỷ ...