Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình điều trị thiếu máu. Vì vậy người bệnh cần phải thực hiện đúng để nhanh chóng cải ...