Đột quỵ có thể được phòng tránh nếu người bệnh tích cực và thực hiện đúng các biện pháp phòng ngừa đột quỵ khoa học. ...