Yến sào rất tốt tuy nhiên để yến sào thực sự có hiệu quả tối đa thì thời điểm sử dụng yên sào cũng vô cùng quan trọng. vậy nên ...