Yến sào rất tốt và có thể dùng cho hầu hết các đối tượng khác nhau và có cả trẻ em. Tuy nhiên nhiều ông bố bà mẹ vẫn cón ...