Hen suyễn có thể dẫn đến những triệu chứng nghiêm trọng thậm chí tử vong nếu không biết cách phòng ngừa và điều trị. ...