Thiếu máu cục bộ là gì? Khi các tế bào không nhận đủ oxygen gây nên tình trạng thiếu máu cục bộ, và có thể dẫn đến tế bào bị ...